Auto zastępcze z OC sprawcy

Po kolizji lub wypadku drogowym poszkodowanemu kierowcy należy się więcej niż tylko odszkodowanie z OC. Jeśli braliśmy udział w wypadku, w którym to nasz pojazd uległ zniszczeniu i nie nadaje się do dalszego użytku to przysługuje nam auto zastępcze z OC sprawcy. Każdy kierowca powinien zapoznać się z zasadami odnośnie tego, na jak długo przysługuje mu samochód zastępczy i jakie dokładnie okoliczności określają sytuację, w której ma do niego prawo.

Auto zastępcze – od kiedy się należy?

Auto zastępcze należy nam się na czas naprawy naszego uszkodzonego auta. W przypadku szkody częściowej, co do zasady pojazd zastępczy przysługuje nam od dnia stłuczki lub wypadku, do czasu odebrania go z warsztatu. Tak zasada ta wygląda w teorii, niestety w praktyce firmy ubezpieczeniowe bardzo często ją naruszają . Zwracają koszty najmu auta zastępczego za okres technologicznego, a nie rzeczywistego czasu naprawy. Problem polega na tym, że technologiczny czas naprawy nie uwzględnia m.in. oczekiwania na części potrzebne do naprawy czy schnięcia polakierowanych elementów karoserii. W przypadku, gdy w wyniku wypadku poniesiemy szkodę całkowitą i nasze auto nie podlega naprawie – możemy korzystać z auta zastępczego od dnia zgłoszenia szkody aż do czasu, gdy zostanie nam wypłacone odszkodowanie. W tym przypadku firmy ubezpieczeniowe raczej skrupulatnie przebiegają zasad, nie ma też żadnych podstaw, na których mieli by szansę na kwestionowanie przepisów. Samochód zastępczy należy się nam w całym okresie, w którym przez szkodę nie możemy poruszać się własnym samochodem. Okres ten nie powinien ulegać skróceniu, ani też wydłużeniu. Ważne jest, aby poszkodowany wykazał merytoryczne argumenty i podstawy do przyznania mu auta zastępczego z oc sprawcy.

Jak uzyskać auto zastępcze z OC sprawcy?

Auto zastępcze z OC sprawcy możemy uzyskać na dwa sposoby.

W pierwszym  nich samodzielnie znajdujemy firmę wynajmującą auta zastępcze. W takim przypadku kolejnym krokiem jest wystąpienie do ubezpieczyciela o zwrot kosztów. Uzasadniamy nasze roszczenia, wskazujemy na zasadność wynajmu samochodu i przedstawiamy odpowiednie faktury. Zanim jednak wynajmiemy samochód powinniśmy bardzo dobrze zapoznać się z cennikiem . Do poszkodowanego należy decyzja, czy skorzysta z opcji wynajmu bezgotówkowego, czy też sam wybierze wypożyczalnię. Dlatego też ubezpieczyciele często zamieszczają na swoich stronach internetowych tabele z maksymalnymi cenami za wynajem pojazdu. Ceny ustalane są w zależności od klasy pojazdu. Warto sprawdzić te dane, jeśli chce się uniknąć oskarżenia o wynajęcie zbyt drogiego samochodu i odmowę jego sfinansowania. Decydując się na wynajęcie auta na własną rękę musimy mieć na uwadze, że nasz wybór będzie poddawany szczegółowiej kontroli. Dzieje się tak głównie dlatego, że sytuacje, w których miały miejsce różnego rodzaju nadużycia związane z procedurą użytkowania auta zastępczego przez poszkodowanych.

Drugą opcję na uzyskanie auta zastępczego z OC sprawcy będzie zdecydowanie się na opcję bezgotówkową. Jeśli mamy obawy, że nasz ubezpieczyciel nie pokryje wszystkich kosztów lub po prostu nie mamy pieniędzy na wynajęcie samochodu, możemy poprosić ubezpieczyciela o bezgotówkowy samochód zastępczy z naszego ubezpieczenia OC. Jeśli istnieje taka możliwość, ubezpieczyciel skieruje nas do odpowiedniego miejsca, w którym odbierzemy samochód. Pamiętajmy, aby zabrać ze sobą:

  • kartę identyfikacyjna,
  • prawo jazdy,
  • prawo jazdy i dowód rejestracyjny.

Wypożyczalni podajemy też dane naszej polisy i numer roszczenia. Dla pewności zabieramy ze sobą korespondencję z ubezpieczycielem, w której polecono nam odebrać samochód. Jeśli chcemy skorzystać z tej opcji, musimy mieć na uwadze, że nie wszystkie ubezpieczalnie zakładają jej dostępność.

Auto zastępcze z oc sprawcy – co mówią przepisy?

Jeszcze dziesięć lat temu bardzo często zdarzało się, że ubezpieczyciele odmawiali zwrotów kosztu wynajmu samochodu. Koszty były zwracane jedynie przedsiębiorcom, którzy korzystają z pojazdów w związku z prowadzoną działalnością. Kwestia była na tyle kontrowersyjna, że Rzecznik Ubezpieczonych wystąpił o rozwiązanie tej kwestii do Sądu Najwyższego. Uchwała SN z dnia 17 listopada 2011 r. (III CZP 5/2011) okazała się być przełomową, bowiem Sąd Najwyższy stwierdził, że odszkodowaniem powinny być objęte wszelkie negatywne następstwa wypadku. Podkreślono, że takim następstwem jest również utrata możliwości korzystania z pojazdu. Ponadto decyzją Sądu Najwyższego roszczenie o zwrot wydatków za najem samochodu przysługuje także w przypadku, gdy nie jest on użytkowany w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Orzeczenie to bardzo wiele ułatwiło osobom fizycznym, które do tej pory mogły mieć problem z powoływaniem się na określone przepisy w dwuznacznych sytuacjach.

Należy jednak pamiętać, że SN wskazał, że wydatki związane z najmem samochodu zastępczego z OC sprawcy powinny być celowe i uzasadnione. Oznacza to więc, że firmy ubezpieczeniowe są w dalszym ciągu uprawnione do tego, aby szacować straty na własną korzyść i w określonych wypadkach podważać słuszność zwrotu poszkodowanym.  Jeśli znajdziemy się w sytuacji, w której jako poszkodowani będziemy musieli dokonać wynajmu auta powinniśmy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim zadbajmy o to, aby auto zastępcze było zbliżone klasą do uszkodzonego pojazdu. Jeśli wypożyczymy luksusowe auto, wyższe klasą od dotychczasowego samochodu, ubezpieczyciel może uznać, że był to nadmierny wydatek. Aby uniknąć konieczności podawania obszernych wyjaśnień, już na etapie składania wniosku powinniśmy wskazać na zasadność wynajmu pojazdu. Na tym etapie warto będzie wspomnieć, że auto jest nam niezbędne do codziennych dojazdów do pracy.

Powinniśmy też uargumentować, dlaczego nie możemy korzystać z komunikacji miejskiej. Poruszanie się środkami publicznego transportu rodzi nie tylko dyskomfort i zabiera o wiele więcej czasu, a w zależności od lokalizacji nie jest możliwe lub jest znacząco utrudnione. Samochód może służyć do ciągłego przemieszczania się ze względu na konieczność dojazdu do pracy, odbioru dzieci ze szkoły czy przedszkola, czy nawet do wykonywania obowiązków służbowych. Powinniśmy opisać naszą sytuację jak najbardziej szczegółowo tak, aby ubezpieczyciel nie miał żadnych wątpliwość odnośnie tego, ze przysługuje nam zwrot kosztów.

Jak długo można korzystać z auta zastępczego z oc sprawcy?

Korzystanie z auta zastępczego z oc sprawcy jest oczywiście ograniczone czasowo. W praktyce, samochód zastępczy z OC sprawcy ma służyć osobie poszkodowanej przez okres, w którym nie może ona korzystać z własnego auta. W rzeczywistości wygląda to w ten sposób, że auto zastępcze możemy użytkować do momentu naprawy naszego samochodu. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zwrotu kosztów najmu za ten okres. Jeśli jednak samochód został na tyle mocno uszkodzony, że jego naprawa nie jest możliwa i ubezpieczyciel stwierdził szkodę całkowitą, koszty pojazdu zastępczego powinny obejmować okres od dnia wypadku do momentu kwalifikacji szkody jako całkowitej. Wtedy też uzyskamy zwrot kosztów z ubezpieczalni i będziemy mogli nabyć nowy samochód. Auto zastępcze, które finansowane jest z oc sprawcy ma nam więc służyć przez cały okres, w którym w wyniku zaistniałego wypadku nie posiadamy własnego samochodu. Przepisy zakładają jednak, że poszkodowany powinien wykonać czynności związane ze zgłoszeniem do naprawy i kwalifikacją szkody jako całkowitej jak najszybciej, jak będzie to możliwe. Oznacza to, że auto zastępcze w żadnym wypadku nie powinno nam służyć ze względu na niedopełnienie przez nas niezbędnych czynności i formalności.

Twój samochód zawiódł? Zadzwoń