Holowanie z OC sprawcy

Jeśli braliśmy udział w wypadku i to my jesteśmy stroną poszkodowaną – musimy dociekać swoich praw. Warto jest więc sprawdzić świadczenia, jakie nam przysługują. Towarzystwo ubezpieczeniowe winowajcy oprócz odszkodowania za naprawę uszkodzonego pojazdu jest zobowiązane do wielu innych świadczeń. Jednym z nich jest holowanie z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Na czym polega ta usługa, jeśli zazwyczaj korzystamy z ubezpieczenia assistance? Jak możemy ubiegać się o odszkodowanie za holowanie uszkodzonego pojazdu? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w dalszej części tekstu.

Kto płaci za holowanie po wypadku

Kolizje bywają różne. Niewielkie wgniecenie zazwyczaj powoduje unieruchomienie pojazdu. Kierowca może wtedy wrócić do domu o własnych siłach lub udać się do warsztatu, gdzie może przechować samochód do czasu naprawy. Jeśli jednak samochód jest uszkodzony w taki sposób, że dalsza jazda staje się niebezpieczna dla ruchu lub wręcz niemożliwa, poszkodowany musi szukać fachowej pomocy.

W takim przypadku przeprowadzane jest holowanie przez osoby trzecie. Poszkodowany wzywa pomoc. Serwis holowniczy przybywa na miejsce zdarzenia. Korzystanie z usług holowania wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami. W przypadku kolizji, poszkodowany ma prawo domagać się odszkodowania od ubezpieczyciela, który pokryje również koszty holowania pojazdu do warsztatu lub domu. Mówimy wtedy o zjawisku takim jak holowane z oc sprawcy. Aby uniknąć komplikacji przy płaceniu rachunku za pomoc drogową, poszkodowany powinien skontaktować się z ubezpieczycielem osoby, która spowodowała wypadek na miejscu zdarzenia. Nie zawsze możliwe jest zgłoszenie roszczenia 24 godziny na dobę. Jednak dostęp do pomocy nie powinien być problemem. Po takim zgłoszeniu holowanie jest realizowane przez ubezpieczyciela osoby, która spowodowała wypadek. Warto wiedzieć, że firmy ubezpieczeniowe mają podpisane umowy z firmami zajmującymi się pomocą drogową. Dzięki temu są w stanie podstawić pojazd holowniczy nawet w ciągu pół godziny. Udzielając pomocy drogowej, oprócz gotówki i OC sprawcy, pokrywają koszty holowania pojazdu.

W teorii wszystko wygląda więc na prostą i bezproblemową procedurę. Niestety praktyka pokazuje, że może być różnie. Co zrobić, gdy ktoś nie odbiera telefonu? Oczekiwanie na pomoc może być bardzo długie. Strona poszkodowana zazwyczaj wynajmuje wtedy lawetę i płaci za holowanie. Następnie próbuje uzyskać zwrot kosztów na podstawie faktur. Ubezpieczyciel zaczyna sprawdzać, czy może pokryć szkodę holowniczą z OC sprawcy szkody.

Jeśli spełni się czarny scenariusz, to dociekanie zwrotu kosztów holowania może trwać bardzo długo. Z biegiem czasu oraz trudniej jest uzyskać odszkodowanie za koszty holowania z OC sprawcy wypadku. Zwłaszcza, że doradztwo w takich przypadkach jest zawsze bezpłatne. W interesie firm ubezpieczeniowych leży obniżenie kosztów holowania. Ubezpieczyciele tłumaczą, że trzeba wybrać zbyt drogą usługę lub zbyt odległą usługę holowania, która przekracza limit kilometrów lub sumy ubezpieczenia assistance. Ich zdaniem darmowe holowanie nie jest już tak naprawdę darmowe w ramach ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Poszkodowany nie jest jednak zobowiązany do wyboru najtańszej usługi czy odholowania samochodu do najbliższego warsztatu.

Zdarza się, że jedynym sposobem na uzyskanie zwrotu kosztów holowania przez OC jest droga sądowa. A poszkodowani zazwyczaj nie mają czasu, chęci ani wiedzy do tego, aby skutecznie dochodzić swoich praw.

Wniosek o zwrot kosztów holowania do ubezpieczalni

Możliwość skorzystania z usługi holowania finansowanej przez firmę sprawcy wypadku ma każdy zmotoryzowany, o ile stan pojazdu nie pozwala na samodzielne odwiezienie go do domu lub warsztatu. W takiej sytuacji możliwe jest zwolnienie samochodu z odpowiedzialności osoby, która spowodowała wypadek, niezależnie od tego, gdzie do niego doszło, nawet jeśli trzeba przejechać setki kilometrów.

Poszkodowany kierowca ma prawo skorzystać z usług dowolnej firmy, o ile jej oferta cenowa mieści się w standardzie rynkowym. Dlatego też mogą wystąpić problemy z wypłatą odszkodowania w przypadku skorzystania ze zbyt drogiej usługi holowniczej – w takim przypadku zakład ubezpieczeń może wypłacić odszkodowanie tylko do wysokości ceny rynkowej lub całkowicie odmówić jego wypłaty. Jeśli chcemy samodzielnie zgłosić roszczenie z tytułu awarii, powinniśmy uzyskać fakturę za wykonaną usługę, ponieważ na tej podstawie firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie. Dokument ten powinien być dołączony do ogólnego wniosku o odszkodowanie, w którego treści powinna znaleźć się informacja o konieczności holowania pojazdu i wykonania tej usługi przez konkretną firmę.

Zdarza się jednak, że z jakiegoś powodu poszkodowany kierowca nie dołączył faktury za holowanie lub nie wspomniał o świadczeniu tej usługi w ogólnym roszczeniu. Co wtedy? Na szczęście to niepopatrzenie nie oznacza, że straciliśmy szansę na uzyskanie odszkodowania. Dopóki nie upłynie termin przedawnienia wynoszący trzy lata od dnia szkody, możemy ubiegać się o zwrot kosztów wszelkich działań niezbędnych do przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wypadku, kolizji lub wraku. Aby otrzymać odszkodowanie za holowanie, należy przygotować i złożyć osobny wniosek do firmy, podając numer sprawy, dane kierowcy i pojazdu, a także opis wypadku. Należy również dołączyć fakturę za wykonaną usługę. Po otrzymaniu listu, firma ma 30 dni na zwrot pieniędzy lub odpowiedź.

Koszty lawety po wypadku – kto pokrywa?

Koszty lawety po wypadku również pokrywane przez ubezpieczyciela. Jeśli policja na miejscu wypadku stwierdzi, że samochód, który brał udział w kolizji nie nadaje się do jazdy, poprosi kierowcę o oddanie samochodu do warsztatu. Ma dwie opcje: Albo sam zamawia usługę holowania, albo robi to za niego policja – ale policja nie dba o koszty. Usługa holowania jest wydatkiem, który musi być zwrócony przez firmę ubezpieczeniową osoby, która spowodowała wypadek. Są one po prostu dodawane do kwoty odszkodowania na podstawie faktury. Stanowi o tym wyraźnie art. 361 § 2 k.c. Należy jednak zauważyć, że w tym samym artykule podano granice związku przyczynowego. Co to oznacza? Krótko mówiąc, holujemy samochód do warsztatu znajdującego się jak najbliżej od miejsca wypadku. W innym wypadku, gdy ubezpieczyciel stwierdzi, że odległość była zdecydowanie zbyt duża, a cały zabieg wykonany był niepotrzebnie – szanse na zwrot kosztów maleją.

Kierowca musi więc zadbać o to, aby koszty holowania były jak najniższe. W praktyce, to poszkodowany kierowca jest odpowiedzialny za wybór serwisu oferującego konkurencyjne stawki za holowanie. Oczywiście nie ma powodu, by kwestionować zasadność przewiezienia wraku do warsztatu w mieście lub w jego pobliżu, ale przesada z pewnością zostanie skontrolowana przez ubezpieczyciela. Ważne jest jednak, aby wziąć pod uwagę okoliczności. Przy rozpatrywaniu zasadności działań kierowcy, który brał udział w wypadku drogowym należy wziąć też pod uwagę okoliczności. Szok spowodowany wypadkiem może doprowadzić do tego, że kierowca nie będzie w stanie działać w pełni logicznie i sprawnie.

Pamiętajmy więc o dwóch zasadach: Holowanie uszkodzonego samochodu jest normalną częścią procedury naprawy powstałej szkody, a kierowca ma nieograniczone prawo do żądania zwrotu kosztów od firmy ubezpieczeniowej odpowiedzialnej za szkodę. Należy jednak zadbać o to, aby nie nadużywać swoich praw – wtedy nie będziemy mieli problemu ze zwrotem kosztów.

Jeśli nasz samochód uczestniczył w przeszłości w wypadku, ale nie wiedzieliśmy że przysługuje nam zwrot kosztów od firmy ubezpieczeniowej lub nasze roszczenia zostały zakwestionowane, możemy również dochodzić naszych praw do trzech lat po zdarzeniu. Najlepiej jest skontaktować się z firmą zajmującą się dochodzeniem roszczeń.

Holowanie z oc sprawcy – przepisy prawne

Zwrot kosztów holowania z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku budzi pewne wątpliwości. Koszty holowania po wypadku mogą być wysokie i zależą również od firmy, którą wybrał właściciel samochodu. Dlatego każdy kierowca powinien zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawnymi, które dotyczą holowania z oc sprawcy.

Wedle prawa holowanie również jest elementem szkody w wyniku wypadku, dlatego także z jego tytułu przysługuje nam prawo do ubiegania się odszkodowania i zwrotu kosztów. Artykuł 361 § 2 Kodeksu cywilnego mówi, że naprawienie szkody obejmuje (w granicach normalnego związku przyczynowego) straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono. Koszty, które poszkodowany poniósł z tytułu holowania pojazdu są uszczerbkiem majątkowym, który ma postać rzeczywistą. Mówimy więc o pomniejszeniu korzyści poszkodowanego.

W związku z powyższym nie ma wątpliwości, że poszkodowanemu przysługuje zwrot kwoty, którą musiał wydać na holowanie pojazdu do warsztatu. Wynika to wprost z dyspozycji przytoczonego powyżej art. 361 Kodeksu cywilnego. Poszkodowanemu przysługuje zwrot kwoty, którą musiał wydać na holowanie pojazdu do warsztatu.

Masz problem ze swoim samochodem? Skontaktuj się z nami pod numerem +48 535 533 595 lub +48 503 178 608, a błyskawicznie udzielimy Ci pomocy!

Twój samochód zawiódł? Zadzwoń